Automatisering voor het MKB Neem direct contact op
0184 69 46 48
    Systeembeheer
    Applicatiebeheer
       
 

Martens aannemingsbedrijf B.V.

Martens aannemingsbedrijf B.V., een middelgroot bouwbedrijf dat sinds 1970 nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseert in de woning- en utiliteitsbouw, is mede geworden tot wat het nu is door het continue leveren van kwaliteit vanuit een goed geoutilleerde en moderne onderneming.

Deze ambitie, het leveren van kwaliteit en het voldoen aan de wensen van de klant, kan alleen worden waargemaakt indien men beschikt over ruime kennis, ervaring en flexibiliteit gecombineerd met een grote mate van vakmanschap.

Deze eigenschappen zijn het die ons in het bijzonder aanspraken na de eerste contacten met Peekstok IT. Vanuit het gezamenlijk streven naar het leveren van kwaliteit menen we, nu reeds gedurende een aantal jaren, de juiste partner gevonden te hebben voor onze automatiseringsbehoeften en het onmisbare onderhoud van soft- en hardware.

Zoals Martens aannemingsbedrijf B.V. haar naam heeft opgebouwd door het nakomen van afspraken heeft Peekstok IT voor ons haar betrouwbaarheid bewezen door bij voorkomende storingen adequaat te handelen en ons van de juiste automatiseringsadviezen te voorzien.

De mooie bouwprojecten die we de laatste jaren hebben opgeleverd, te zien op onze site www.martens-bouw.nl, werden dan ook mede gerealiseerd doordat we ons gesteund wisten van de diensten van Peekstok IT voor de automatisering.